RCN Regional Innovation Seminar I- for Policy Makers

NORSI is in December 2019 contributing to a seminar on Economic Development and Innovation for regional policy makers facilitated by Research Council of Norway.
The seminar will take place at RCN’s facilities at Lysaker in Oslo on December 12th 2019. This seminar is for policy-makers invited by RCN to an afternoon of acadmic dicsussions in a management setting. The seminar is in Norwegian.

NORSI Coordinator: Beniamino Callegari, Kristiania University College
Callegari will also present the NORSI book that is to be published in spring 2020, focusing on the chapters relevant for policy and economic development.

NORSI Seminar Presenters:
Arne Isaksen, Professor UiA
Regional omstilling

Næringslivet møter utfordringer fra blant annet teknologisk utvikling (digitalisering) og krav om mer bærekraftig aktivitet. Det er behov for omstilling gjennom fornyelse av eksisterende næringsliv og etablering av nytt næringsliv. Slik omstilling krever endringer i bedrifter og i samfunnet, forstått som endring i innovasjonsssystemer. Presentasjonen viser hvordan regional omstilling kan forstås, det belyses med eksempler på digitalisering i regionalt næringsliv og presentasjonen diskuterer hva forståelsen kan bety for næringspolitiske strategier.

Håkon Endresen Normann, Post-doc, UiO-TIK
Omstilling i en fossiløkonomi

Omstilling av næringslivet krever ikke bare at man gjør mer av noe – det krever også at man gjør mindre av noe. Vi vet at begge deler er avhengig av politikk og virkemidler. Mens det ofte finnes støtte og legitimitet for politikk som stimulerer det nye, er det vanskeligere å innføre virkemidler som skal stimulere til at vi gjør mindre av noe, og som på den måten utfordrer etablerte næringer. Dette finnes det åpenbare grunner til.
Men, hvis målet er omstilling av økonomien er det viktig å søke svar på følgende spørsmål: Hvordan kan det skapes legitimitet for transformativ endring som ikke bare stimulerer nye næringer, men som også utfordrer interessene til etablerte næringer?
Presentasjonen vil blant annet trekke på empiriske studier som har sett på utfordringer og muligheter for omstilling fra olje og gass til havvind i Norge.

Nhien Nguyen, Senior Researcher-Nordland Research Institute & Associate Professor-NTNU
Are Jensen, Senior Researcher-Nordland Research Institute

Ansvarlige regionale innovasjonsøkosystemer

Å bringe sammen relevante aktører for å jobbe mot felles mål på ansvarlig vis er en viktig måte å samskape bærekraftige regionale innovasjonsøkosystemer. SeeRRI tar sikte på å utvikle et generelt rammeverk med et sett av kjerneprinsipper og et veikart som regioner kan bruke som veileder i denne samskapningsprosessen. SeeRRI er et prosjekt hvor 12 europeiske organisasjoner og 3 europeiske territorier (Nordland fylke, B30 i Katalonia og Ecoplus i Niederösterreich) jobber sammen for å utvikle dette rammeverket basert på ansvarlig forskning og innovasjon (RRI)-prinsipper. Målet med SeeRRI er å jobbe med offentlige beslutningstakere og andre regionale aktører for å finne ut av hvordan man på beste vis kan integrere RRI-prinsipper i regionenes smart spesialiseringsstrategier.

Downloads

Agenda-seminar-12.12.2019

SeeRRI-Ansvarlig-regional-FRN-12122019

Date & Location

Date: 12/12/2019
When: 10:00 - 15:00
Where: Frisch 1 og 2, Research Council of Norway, Lysaker